Visszatérés a normál verzióhoz

Főmenü

A Bereg Többcélú Egyesület

A Bereg Többcélú Egyesület 2011 évben alakult, azzal a céllal, hogy segítse a térségben élő hátrányos helyzetűek életét. Tevékenységünk szerteágazó, igyekszünk mindennel olyan területtel foglalkozni, amely az ifjúságot érinti.

Egyesületünk részletes programot dolgozott ki a térségben élő hátrányos helyzetű emberek felzárkóztatásához, életkörülményeik javításához, munkába állásuk segítéséhez, vállalkozóvá válásuk elősegítéséhez. A program megvalósulásának érdekében szakértői team-ek bevonásával, konzultációkat, pályaalkalmassági vizsgálatokat tart.

Felméri a hátrányos helyzetű emberek tanulási képességét, szociális helyzetét, egyéni szolgáltatási terveket készít. A felzárkózáshoz szükséges általános, nyelvi és szakmai képzések során a célcsoport kimondottan hátrányos helyzetű mivoltából nagy hangsúlyt fektet az egyéni tanácsadások (rehabilitációs, pályaorientációs, álláskeresési, munkavállalási, pályaválasztási) tréningek (álláskeresési, motivációs-kommunikációs, kulcsképesség fejlesztő, személyiségfejlesztő) szerepére.

Az utógondozási szolgáltatások során rendszeres konzultációkkal felkészíti a célcsoportot az önálló álláskeresésre, munkavállalói jogaikra. Álláskeresési tanácsadásokat szervez, munkaerő piaci ismereteket, vállalkozóvá váláshoz való ismereteket oktat a célcsoportnak. Esélyegyenlőség, és az egyenlő bánásmód megvalósulását, elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek és programokat szervez. Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció, fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás kereteiben, illetve szociális foglalkoztatás a szociális foglalkoztatók önálló intézményeiben.

A megalakulás évében az egyesület kezdeményezésére megalakult a Jándi Szakképző Iskola, melynek a mai napig a fenntartója. A különböző szakképzettségek megszerzésének lehetősége nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a térségre jellemző alacsony iskolázottsági ráta növekedjen, a munkanélküliség valamelyest csökkenjen. Mind emellett a közös munka, a kölcsönös együttműködés egyfajta csapatépítő, erősítő hatást fejt ki, kapcsolataink erősödnek, és hosszabb távon is fennállnak.

Fontos számunkra a hagyományőrzés, a fiataljaink segítése, „felkarolása”.

Egyesületünk nagy tapasztalattal rendelkezik rendezvényszervezésben is, ugyanis szervesen részt veszünk a különböző hagyományőrző rendezvényeken, azok megszervezésében a településen, és a település határin kívül is. A településünkön élő fiatalok részére a Mindenki Gyermeknapja című rendezvényt indítottuk el hagyományteremtő célzattal, amely program zárásaként a Meseréten megtalált ajándéktárgyakkal kedveskedtünk gyermekeinknek.

A gyermekek életében azon dolgozunk, hogy elősegítsük a jó szokások kialakítását.

Ebben az évben arról is beszámolhatunk, hogy a szűkebb térségünkben munkanélküli fiatalok részére pályatanácsadást terveztünk és valósítottunk meg, ezzel is hozzájárulva a sikeres álláskeresésükhöz, pályaképük kialakításához.

Jó kapcsolatot alakítottunk ki a helyi önkormányzattal, az egyházzal, s a környék vállalkozóival, illetve vállalataikkal. Kiemelkedő határon túli partnerszervezetünk az Udvarhelyszéki Ifjúsági Egyeztető Tanács, akikkel már több sikeres programot bonyolítottunk le.

Pályázataink: