Pályázataink

 

Az előítéletesség és a hátrányos megkülönböztetés elleni fellépés, hátránykompenzáció megvalósítása, az egyház hátránykompenzációs tevékenységének fejlesztése, szemléletformálás, társadalmi érzékenyítés, az egyház hátránykompenzációs tevékenységének fejlesztése céllal programot valósítunk meg az EFOP-1.3.7-17-2017-00308 kódszámú „Egyházi és civil közösségfejlesztés Magyon és Ófehértón” című projektben.

Támogatást igénylő: Római Katolikus Egyházközség Levelek

Időtartam: 2018.01.01-2019.12.31.

Támogatási összeg: 41.334.683 Ft


A megvalósítani kívánt tevékenységek fő célja az előítéletesség és a hátrányos megkülönböztetés elleni többszintű fellépés, ezzel párhuzamosan hátránykompenzáció megvalósítása, ezeken keresztül a társadalmi esélyteremtés biztosítása.
Az egyházak a célcsoportok elérésével és preventív- vagy támogató tevékenységével növelni tudják az egyéni-, közösségi-, társadalmi problémák kezelésének hatékonyságát. Célunk a nehéz helyzetben élő társadalmi csoportok, családok, egyének minél szélesebb körű megszólítása, komplex kezelése. Részcél a szemléletformálás, érzékenyítés, a társadalmi együttélés javítása, érdekérvényesítés, a bűnelkövetés megelőzés és szervezetfejlesztés.

A projektben számtalan tevékenység valósul meg, mint:

  • Közösségfejlesztés –közösségi (re)integráció, közösségbe vonás, közösségben tartás
  • Közösségek formális szervezeti létrehozásának, illetve fejlesztésének elősegítése
  • Szemléletformálás, társadalmi érzékenyítés
  • Prevenció (áldozattá, bűnelkövetővé válás megelőzése, mentálhigiénés szolgáltatások, szenvedélybetegség megelőzése
  • Szervezetfejlesztés